top of page

Algemene voorwaarden

Wanneer jij je aanmeldt voor de HypnoBirthing® cursus “Geboren om te Baren” zal ik er alles aan doen om jou en je geboortepartner zo goed mogelijk op weg te helpen naar een ontspannen zwangerschap en mooie geboorte-ervaring. Ik probeer voor elke mama, voor elk koppel een meerwaarde te kunnen brengen in de ervaring. Omdat goede afspraken belangrijk zijn in eender welke soort interactie/relatie heb ik enkele praktische elementen en zaken uitgeschreven in de algemene voorwaarden van deze cursus. Deze gelden voor de individuele privé sessies, alsook voor de groepscursus.

Algemeen

De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op de HypnoBirthing® cursus ‘Geboren om te Baren’.

Met ‘docent’ wordt Nina Lenaerts bedoelt, gecertificeerd door het Mongan Method HypnoBirthing® Institute en zij voldoet aan de door hen opgelegde criteria. De docent is eveneens lid van de vereniging HypnoBirthing® Nederland en België.

Onder ‘cursist’ wordt verstaan de zwangere vrouw en haar vrij gekozen geboortepartner. Onder ‘geboortepartner’ wordt dus verstaan de persoon die de zwangere vrouw ondersteunt tijdens de geboorte. Meestal betreft het hier de vader en partner, maar dit blijft de vrije keuze van de zwangere vrouw. Dit kan dus ook een vriendin, moeder, zus, doula,… zijn.

De HypnoBirthing® cursus ‘Geboren om te Baren’ is een cursus ter voorbereiding op de geboorte.

De cursus

De cursist heeft de keuze uit twee formules. In de eerste kiest zij voor het volgen van de cursus in een private setting. Dit betekent dat zij en haar geboortepartner privé de cursus volgen op het adres van de docent. Het geven van de cursus op het thuisadres van de cursist is bespreekbaar  mits goede afspraken omtrent infrastructuur en verplaatsingskosten.

 

De tweede formule stelt een groepscursus ter beschikking. De cursus wordt dan gevolgd in een groep van minimaal 3 en maximaal 7 zwangere koppels (de zwangere dus met haar geboortepartner) op de locatie die vermeld staat op de website. De cursus zelf bestaat uit 5 lessen van 2,5 à 3 uur. Bij de groepscursus wordt er vanaf een kwartier voor aanvang een drankje voorzien zodat de cursist kan acclimatiseren en kennismaken met de mede-cursisten.

De data van de cursus worden steeds via e-mail bevestigd na aanmelding en betaling van de factuur. Bij het kiezen voor de privé-cursus geeft de cursist bij het begin aan op welke datum zij de cursus wensen te starten op basis van de online aangegeven beschikbaarheden van de docent. De verdere data worden in onderling overleg vastgelegd voor aanvang van de cursus.

 

Bij de groepscursus zijn deze data onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij te weinig aanmeldingen (minder dan 3 koppels) wordt de groepscursus opgeschoven. In dit geval wordt de cursist hiervan geïnformeerd en heeft zij de optie om af te zien van de inschrijving of niet. Wanneer de cursist geen verdere berichten ontvang, gaat de cursus gewoon door op de reeds afgesproken data.

Inschrijving

Inschrijving voor de cursus gebeurt via de boekingspagina op de website ‘www.geborenomtebaren.be’. Bij deze online aanmelding dient de cursist meteen online te betalen. 

Na de digitale aanmelding, ontvangt de cursist binnen 5 werkdagen een bevestiging van inschrijving naar het opgegeven e-mailadres. In deze e-mail staat nogmaals alle praktische informatie over de cursus.

Wanneer de cursist na 5 werkdagen na het versturen van de inschrijving geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, verzoek ik de cursist vriendelijk contact op te nemen met Nina Lenaerts via het e-mail adres nina@geborenomtebaren.be of telefonisch op het nummer +32468141514. Check ook zeker even je spambox!

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomen verwerkt. De inschrijving is compleet nadat de betaling van het volledige cursusgeld ontvangen is. Is de gewenste formule (privé of in groep) of de gewenste data niet meer mogelijk, dan neem ik zo spoedig mogelijk contact op met de cursist om in overleg een alternatieve oplossing te vinden. Wanneer er geen alternatieve oplossing kan gevonden worden, vervalt de aanmelding.

Correspondentie

Alle correspondentie verloopt via e-mail. De cursist dient bij wijziging van e-mailadres dit zo snel mogelijk te door te geven per email aan nina@geborenomtebaren.be

Bij de groepscursus kan er in overleg gekeken worden of de cursist een gemiste sessie (met goede reden zoals bijvoorbeeld ziekte) kan inhalen bij een volgende groepscursus. Er wordt dan wel rekening gehouden met de beschikbare ruimte binnen de gewenste cursus. Er is geen garantie op dit soort compensatie. De cursist kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.

Aansprakelijkheid

Geboren om te baren of de docent is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/ of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de cursist naar de cursus worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus.

Geboren om te Baren oefent geen activiteiten uit als arts. Indien en voor zover een goede uitvoering van de behandeling dit vereist, heeft Geboren om te Baren het recht en de plicht (eveneens) te verwijzen naar een arts of specialist.

Geboren om te Baren geeft advies over specifieke zaken die verband houden met de verschillende behandelingstechnieken ter bevordering van het welzijn en die enkel binnen het kader van deze strikte beperking beschouwd moeten worden. Geboren om te Baren kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van ondoelmatig advies.

Medische conditie van de cursist

De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Geboren om te baren of de docent is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist. Ondanks de grootste zorgvuldigheid waarmee de docent te werk gaat en de zachtaardigheid van de cursus, is deelname steeds voor eigen risico.

Betaling

Bij de online aanmelding via de boekingspagina dient de cursist meteen online te betalen. Indien de inschrijving erg laat gebeurt, moet de betaling gebeuren voor aanvang van de cursus. De cursist is pas verzekerd van een plaats in de cursus na ontvangt van het cursusgeld.

Annulatie door de cursist

Indien de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus moet zij Geboren om te Baren hiervan onmiddellijk verwittigen.

Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus wordt er een administratiekost van € 33,00 aangerekend. Dit wordt in mindering gebracht van het cursusgeld dat zal worden terugbetaald.

Vanaf twee weken tot één week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. In het geval dat de cursist reeds het HypnoBirthing® boek en de audio-bestanden heeft ontvangen, wordt er
€ 50,00 in mindering gebracht op de terugbetaling.

Bij annulering minder dan een week voor aanvang van de cursus kan er geen terugbetaling gebeuren.

Volledige terugbetaling van het cursusgeld kan enkel gebeuren in één van onderstaande bijzondere omstandigheden;

  • Indien de geboorte vervroegd plaats vond, meer bepaald voor de start van de eerste cursusdag.

  • Wanneer de cursist om medische redenen niet kan deelnemen aan de cursus (een verklaring van arts/verloskundige moet dan bezorgd worden).

Annulatie door de docent

Geboren om te Baren behoudt zich het recht om de cursus te annuleren of op te schuiven bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. De cursist wordt hierover geïnformeerd. In overleg kan er dan reeds betaald cursusgeld worden terugbetaald of een herplanning gebeuren van de cursus.

Wanneer de docent verhinderd is door ziekte of overmacht, zorgt zij dat deze les op een ander tijdstip kan plaatsvinden. De docent zich ten allen tijde inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie of tijdstip.

Vertrouwelijkheid

De docent zal de informatie die de cursist versterkt steeds vertrouwelijk behandelen.

Tarieven

De tarieven van de cursus zijn steeds te vinden op de website www.geborenomtebaren.be en op te vragen bij de docent.

Klachten

Bij klachten kan een cursist deze steeds schriftelijk melden bij Geboren om te Baren. Een klacht wordt altijd binnen 14 dagen behandeld.

bottom of page