top of page

Ik respecteer jouw privacy!

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Geboren om te Baren persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Geboren om te Baren respecteert de privacy van al haar klanten en cursisten. Ik draag er zorg voor dat persoonlijke informatie die ik bekom, steeds vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Geboren om te Baren. Ik ben niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van eventuele genoemde of doorverwezen andere organisaties op de website van Geboren om te Baren.

Basisgegevens

Geboren om te Baren valt onder de eenmanszaak Nina Lenaerts met volgende gegevens; 

 

Post-/vestigingsadres: Patrijzenlaan 15, 2540 Hove
ondernemingsnummer: 0790.865.348
BTW- nummer:  BE0790865348
Telefoonnummer: 0032468141514
e-mailadres: nina@geborenomtebaren.be

Persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Geboren om te Baren verwerkt:

 • Je voornaam en je achternaam

 • Je adresgegevens

 • Plaatsnaam

 • Je telefoonnummer

 • Je e-mailadres

 • Je IP-adres

 • Je uitgerekende datum

 • De geboortedatum van je baby

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld digitaal, telefonisch, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek)

 • Gegevens over jouw activiteit op de website

 • Klantnummer

 • Bestelnummer

 • Bestelgegevens

Geboren om te Baren verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn gegeven of jij hier uitdrukkelijke toestemming voor hebt verleend.

Geboren om te Baren heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. Ik kan echter niet nagaan of controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met mij via nina@geborenomtebaren.be, dan verwijder ik deze informatie.

Doel

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruikt maakt van de diensten van Geboren om te Baren en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Geboren om te Baren verstrekt. De doelen van de gegevensverwerking met bijhorende grondslagen zijn:

 1. Voor het afhandelen van je betaling. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame. Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven.

 3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen voeren. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten. Gerechtvaardigd belang.

 5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 6. Om goederen en diensten bij je af te leveren. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 7. Geboren om te Baren verwerkt ook persoonsgegevens door wettelijke verplichting, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte. Op basis van een wettelijke plicht.

 8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving. Op basis van een wettelijke plicht.

Geautomatiseerde
besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van Geboren om te Baren, tussen zit.

Bewaringstermijn

Geboren om te Baren bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen;

 • Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht.

 • In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst gesloten is.

 • Indien een dossier langer wordt bewaard omdat het inhoudelijk relevant of interessant is, wordt deze na de bewaartermijn geanonimiseerd en bewaard.

 • Voor nieuwsbrieven, zo lang jij ingeschreven staat.

Jouw naam of bedrijfsnaam en adresgegevens op de factuur - 7 jaar (belastingwetgeving). Voor het afhandelen van jouw betaling.

Jouw ondernemingsnummer (indien van toepassing) - 7 jaar (belastingwetgeving).Voor het afhandelen van jouw betaling.

Jouw voor- en achternaam - 1 jaar na afronding van de overeenkomst. Zodat ik eventuele gegevens van je kan terugvinden.

Jouw adresgegevens - 1 jaar na afronding van de overeenkomst. Zodat ik eventuele gegevens van je kan terugvinden.

Jouw telefoonnummer - 1 jaar na afronding van de overeenkomst.  Zodat ik eventuele gegevens van je kan terugvinden.

Jouw e-mailadres - 1 jaar na afronding van de overeenkomst. Zodat ik eventuele gegevens van je kan terugvinden.

Jouw IP-adres - 30 dagen na websitebezoek. Geboren om te Baren, analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt - 1 jaar na afronding van de overeenkomst.  Zodat ik eventuele gegevens van je kan terugvinden.

Gegevens over jouw activiteiten op de website - 30 dagen na websitebezoek. Geboren om te Baren analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Gegevensuitwisseling

Geboren om te Baren verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Geboren om te Baren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Geboren om te Baren jouw gegevens:

ACCOBIE - Verwerker

Om de belastingaangifte te doen.

Welke gegevens; Inkoop- en verkoopfacturen.

Wix - Verwerker

Website-host

Welke gegevens: Bedrijfsgegevens en persoonsgegevens nodig voor het opmaken van facturen, emailmarketingsysteem, NAW gegevens, emailadres, telefoonnummer, IP adres

Bank ING en Mollie - Verwerkingsverantwoordelijke

Om betalingen voor mij te genereren.

Welke gegevens; Bankrekeningnummer, naam

Inzage, wijziging en verwijdering

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nina@geborenomtebaren.be. Geboren om te Baren zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat jouw verzoek tot inzage door jou is gedaan, verzoek ik je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, je chip en je paspoortnummer zwart en dus onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

Intrekken, bezwaar en overdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Geboren om te Baren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te verzenden.

Klachten

Geboren om te Baren wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens, als je van mening bent dat Geboren om te Baren niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming. Dat kan via volgende link; Privacycommissie | Klacht

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan de website van Geboren om te Baren wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Geboren om te Baren gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Geboren om te Baren gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Mijn computer is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID. Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij. De URL van Geboren om te Baren is https://www.geborenomtebaren.be en is de website van Geboren om te Baren.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Geboren om te Baren verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via nina@geborenomtebaren.be

bottom of page